Projekt „Zelené sítě České republiky“ Zahradnické fakulty MENDELU sleduje propagaci zahradnických oborů a krajinářské architektury u široké veřejností a mezi odborníky. Zdá se, že nejlepším nástrojem pro tuto propagaci jsou konkrétní díla krajinářské architektury. Díla, která se připravují, aktuálně vznikají či jsou již dokončena.

Realizace projektu se opírá o existující tým Zahradnické fakulty, řadu konkrétních dosažených výstupů a především o potenciál tohoto pracoviště. Záměr vychází ze zkušeností získaných v několika úspěšně dokončených národních a mezinárodních projektech. Projekt je rozvíjen pod garancí Ústavu biotechniky zeleně - odborným garantem je doc.Ing. Pavel Šimek, Ph.D

Cílem projektu „Zelené sítě České republiky“ je:
  • Nabídnout webové prostředí, na kterém by byly soustředěny informace o kvalitě veřejného prostoru (zeleni) v jakékoliv obci ČR, pokud tato bude mít o takovou presentaci zájem
  • Motivovat jednotlivé obce ke zkvalitňování veřejného prostoru uvedením příkladů z jiných obcí – blízkých sousedů, obcí příslušného regionu či jakékoliv obce, která se do projektu již přihlásila. Obce, které již získaly svoje zkušenosti se takto stávají případnými pomocníky při realizaci záměrů méně zkušených „kolegů“
  • Možnost presentovat připravované projekty v oblasti zahradní a krajinářské architektury vytváří silný nástroj pro presentaci komunální politiky. V průběhu realizace jednotlivých projektů je možno sledovat jejich průběh a vytvářet prostor pro diskusi občanů.
  • Zvýšit informovanost občanů o tzv.„malé ekologii“ svého města, vesnice, obce
  • Presentovat městem připravované i realizované projekty v oblasti zahradní a krajinářské architektury
  • Presentovat realizované projekty (konkrétní stavby) na firemní úrovni

Projekt v pilotní fázi podpořily četné zahradnické firmy a některá města - především Statutární město Ostrava. Aktuálně se projekt „Zelené sítě České republiky“ rozvíjí s ohledem na COVID-19 jako konkrétní opatření pro usnadnění a podporu studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Cílem této fáze je informovat všechny zájemce o možnosti aktivně a samostatně studovat presentované objekty krajinářské architektury.