Projekt „Zelené sítě České republiky“ Zahradnické fakulty MENDELU sleduje propagaci zahradnických oborů a krajinářské architektury u široké veřejností a mezi odborníky. Zdá se, že nejlepším nástrojem pro tuto propagaci jsou konkrétní díla krajinářské architektury. Díla, která se připravují, aktuálně vznikají či jsou již dokončena. Realizace projektu se opírá o existující tým Zahradnické fakulty, řadu konkrétních dosažených výstupů a především o potenciál tohoto pracoviště. Záměr vychází ze zkušeností získaných v několika úspěšně dokončených národních a mezinárodních projektech.

Generálním partnerem pilotní fáze projektu je Statutární město Ostrava.

Cílem projektu „Zelené sítě České republiky“ je:
  • Nabídnout webové prostředí, na kterém by byly soustředěny informace o kvalitě veřejného prostoru (zeleni) v jakékoliv obci ČR, pokud tato bude mít o takovou presentaci zájem
  • Motivovat jednotlivé obce ke zkvalitňování veřejného prostoru uvedením příkladů z jiných obcí – blízkých sousedů, obcí příslušného regionu či jakékoliv obce, která se do projektu již přihlásila. Obce, které již získaly svoje zkušenosti se takto stávají případnými pomocníky při realizaci záměrů méně zkušených „kolegů“
  • Možnost presentovat připravované projekty v oblasti zahradní a krajinářské architektury vytváří silný nástroj pro presentaci komunální politiky. V průběhu realizace jednotlivých projektů je možno sledovat jejich průběh a vytvářet prostor pro diskusi občanů.
  • Zvýšit informovanost občanů o tzv.„malé ekologii“ svého města, vesnice, obce
  • Presentovat městem připravované i realizované projekty v oblasti zahradní a krajinářské architektury
  • Presentovat realizované projekty (konkrétní stavby) na firemní úrovni
Aktuálně se projekt „Zelené sítě České republiky“ nachází v pilotní fázi. Cílem této fáze je informovat všechny zájemce o možnosti aktivně vstoupit do tohoto projektu. Vstoupit do projektu jednoduše znamená propagovat konkrétní záměr či již hotovou stavbu krajinářské architektury. Součástí presentace mohou být historické plány zahrad a parků.

Pilotní fázi projektu by nebylo možné realizovat bez podpory konkrétních subjektů – měst, realizačních firem a projekčních ateliérů. Svojí účastí na projektu byly oporou realizačního týmu především:

Statutární město Ostrava (generální partner pilotní fáze projektu)

Statutární město Liberec, Statutární město Zlín, Statutární město Prostějov, Město Františkovy Lázně, Město Třinec, Botanický ústav AV ČR, v.v.i Průhonice, Ostravské městské lesy a zeleň,s.r.o., Zahradní Architektura Kurz s.r.o., ZAHRADA Olomouc s.r.o., Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské Lázně, Ing. Vojtěch Doležal

Pilotní fáze projektu byla spuštěna 1. listopadu 2013 a bude trvat do 30. ledna 2015. Od února roku 2015 bude spuštěna plná verze webového portálu. Pokud máte zájem o vstup do projektu „Zelené sítě České republiky“, tak nás informujte prostřednictvím tohoto formuláře:

Mám zájem o vstup do projektu „Zelené sítě České republiky“

Název subjektu:
Adresa:
E-mail:
Mobilní telefon: