Mapová aplikace Zelené sítě ČR

Mapová aplikace publikuje projekty zahradní a krajinné architektury a základní informace o těchto projektech včetně fotodokumentace.

Podporované webové prohlížeče

Aplikace se zobrazuje a správně pracuje v aktuálních verzích webových prohlížečů Internet Explorer, Mozilla Firefox (stáhnout můžete zde) a Google Chrome (stáhnout můžete zde). Na PC s OS Windows XP doporučujeme používat jiný prohlížeč než IE 8.

Mapová aplikace zobrazuje 2 základní prvky objektů zeleně – Plochy a Stromy v detailu.

Plochy

Presentovaný objekt zeleně v projektu Zelené sítě ČR (např. park, veřejné prostranství, nábřeží, ….) se zobrazuje nad mapovým podkladem (orientační mapa, letecký snímek, katastrální mapa), který je součástí systému ZS. Mapová presentace objektu (mapa objektu) může být ve více variantách, tzn. pro každý objekt může být znázorněn jeho historický stav, stávající stav, připravený návrh nebo stav v aktuální realizaci. Každý objekt je vymezen svou hranicí. Do plochy objektu lze kliknout myší a zobrazit tak další popisné informace o objektu.

Ovládání mapové aplikace

Při spuštění aplikace se zobrazí mapa ČR a na ní jsou bodově znázorněny jednotlivé projekty. V pravé části je pak jejich seznam a nástroj pro filtrování seznamu.

Při spuštění aplikace se zobrazuje orientační mapa celé ČR. Na této mapě se bodově zobrazují jednotlivé projekty jako červené tečky (v záložce Plochy) nebo modré tečky (v záložce Stromy v detailu). Mapu jde zvětšovat a zmenšovat na posuvníku v levém horním rohu mapy. Mapu lze také zvětšit dvojklikem do mapy – místo, kam ukazuje šipka kursoru, se pak stane středem zvětšované mapy. Mapu jde posouvat metodou Chytni a táhni. Při zvětšování mapy je orientační mapa nahrazena leteckou mapou a v největším detailu zobrazení je pak k letecké mapě přidána i katastrální mapa.

Seznam objektů jde filtrovat podle Místa (obec, ve které se projekt nachází), dále dle Stavebníka (investora projektu), Klienta (osoby, která projekt vystavila na ZS), Projektanta (ateliéru, který projekt zpracoval), Dodavatele (realizační firmy) a Typu (každý projekt může popisovat historický stav, stávající stav, návrh a stav v realizaci). Pokud uživatel vybere některou z podmínek filtru, zobrazí se seznam (např. realizačních firem). Filtr jde vytvořit i jako složený z více podmínek. Aplikace v tom případě nabídne do prvně zvolené podmínky všechny položky seznamu, výběrem jedné z nich se další seznamy zkrátí tak, že obsahují jen položky vyhovující předchozí podmínce.

Příklad: Výběrem místa Ostrava se tak ve filtru stavebník zobrazí pouze investoři ostravských projektů.

Zpět na celý seznam objektů jde kliknutím na tlačítko Vyčistit filtr. Výběrem objektu ze seznamu najetím myši na řádek s názvem projektu se bod v mapě zvýrazní. V pravém panelu se zároveň zobrazí v bublině náhled informace o projektu.

Kliknutím na objekt v seznamu nebo na bod v mapě se provede zoom v mapě na daný objekt a v pravém panelu se zobrazí detail popisu projektu včetně fotodokumentace.

Výkresu jde nastavit průhlednost využitím posuvníku v pravé dolní části – pod výkresem pak začne prosvítat podklad letecké mapy. Implicitně je nastaveno, že mapa je neprůhledná (posuvník je zcela vpravo na stupnici).

Stromy v detailu

Presentovaný soubor inventarizovaných stromů v projektu Zelené sítě ČR zobrazuje jednotlivé stromy a jejich základní charakteristiky jako druh stromu, jeho věkové stadium, výšku stromu, tloušťku kmene a šířku koruny. Popis může být doplněn i o návrh ošetření stromu, komentář a fotodokumentaci.

Kliknutím na projekt v seznamu projektů se provede zoom a zobrazí se všechny stromy daného projektu. Každý strom se presentuje značkou jako bod. Při zvětšení do měřítka, které odpovídá 1-3 stupni shora na posuvníku měřítek se grafická značka bodu změní . Tato změna signalizuje, že na bod jde kliknout – v pravém panelu se zobrazí informace o daném stromu včetně fotodokumentace, je-li pořízena.