doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D, garant projektu
bc. Pavel Vaida, projektový manažer
vaida@zf.mendelu.cz

Mendelova univerzita v Brně
Zahradnická fakulta
Valtická 337, 691 44 Lednice

Mapová část aplikace Zelené sítě ČR - HF Biz s.r.o.
Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Ing. Pavel Sedlář, jednatel
sedlar@hfbiz.cz