Projekt „Zelené sítě České republiky“ je konkrétním příspěvkem Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity k propagaci kvalitní krajinářské architektury. Na území každého našeho města existují nezastavěné plochy, které tvoří téměř výhradně objekty zeleně – parky, parčíky, stromořadí… Tyto objekty vytváří „zelenou síť“ každé naší obce, která se významně podílí na každodenní pohodě našich spoluobčanů. Zelené sítě měst spolu se strukturou krajinné zeleně představují nevyčerpatelný rekreační potenciál – ZELENÉ SÍTĚ ČESKÉ REPUBLIKY!